Die Luyden van 't Hooge Veene


Persarchief

2014:

Plaquette voor woning Abraham Meijer

Nieuwe folder voor Die Luyden


2013:

Tamboerscompagnie


2012:

Nachtelijke historische wandeling

Open Monumentendag 2012: Groen van Toen

Vrijwilligers voor het maken van kleding gezocht


2011:

Die Luyden vieren jubileum

e-book deel 3, eerste conflicten (1631-1632)

Oertijdmarkt en oertijdkampement

Historische Pulledag

Zuiderzotheid

Gratis e-books met historie Hoogeveen


2010:

Canon van Hoogeveen in boekvorm

Nationale Boomstamkanorace

Hoogeveen en 200 jaar koninkrijk der Nederlanden


Plaquette voor woning Abraham Meijer

6 september 2014 werd een nieuwe plaquette namens het Albert ten Heuvel Plaquettefonds geplaatst aan het onlangs herbouwde pand aan de Hoofdstraat waar ooit hotel Thomas gevestigd was. Daarvoor woonde maire en eerste burgemeester van Hoogeveen Abraham Meijer hier.

Een plaquette moet natuurlijk ook geplaatst worden: hieronder de noeste arbeid hiertoe.naar bovenNieuwe folder voor Die Luyden

Op de kerkendag in Hoogeveen, zaterdag 21 juni jl, presenteerde de Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene de nieuwe folder van de groep.
Het 1e exemplaar werd uitgereikt aan dhr. Koopmans, 87 jaar oud, en voormalig archivaris van het archief van de gemeente Hoogeveen.
De vereniging probeert de bevolking van het Hoogeveen uit de beginperiode, de 17e eeuw, zo goed mogelijk en zo historisch verantwoord mogelijk uit te beelden.
Daar is veel onderzoek voor nodig.

presentatie luyden folder met oud archivaris dhr Koopmans


Dhr. Koopmans sprak waarderende woorden uit over het onderzoek en de gedegen werkwijze van de leden van de vereniging, waarvan hij mensen nog kende uit de periode dat hij als archivaris aan het werk was.naar bovenTamboerscompagnie

De Tamboerscompagnie is een werkgroep van vrijwilligers die valt onder Die Luyden van't Hooge Veene, die de aloude traditie van de tamboer als dorpsomroeper en bij de kerkgang in ere probeert te houden.
De groep bestaat nu uit 3 vrijwilligers, maar wil graag doorgroeien naar 6 trommelaars die bij toerbeurt tijdens een activiteit rondgaan. Zo blijft de belasting beperkt.

Bij bijzondere kerkdiensten loopt de trommelslager in zijn gewone zondagse kleding een beperkte route die circa 35 minuten in beslag neemt tot 5 minuten voor aanvang van de dienst.
Iedere tromelaar heeft zo zijn eigen trommelslag.

Geinteresseerden die hierover eens willen praten kunnen contact opnemen met Albert Metselaar op telefoonnummer: 0528 275584.naar bovenNachtelijke historische wandeling in Hoogeveen

Die Luyden van 't Hooge Veene organiseert in het kader van de Nacht van de Nacht 2012 op zaterdagavond 27 oktober een nachtelijke historische wandeling door het centrum van Hoogeveen.
Nacht van de Nacht 2012

De wandeling start om 22.00 uur bij De Lekkernij, Grote Kerkstraat 3 in Hoogeveen.
De wandeling eindigt rond 24.00 uur bij het Olde Schippershuus.

Tijdens de wandeling worden de deelnemers door de gidsen Marga Zwiggelaar en Albert Metselaar meegenomen naar hoogte en dieptepunten van de geschiedenis van deze plaats, zoals ze in herinnering kunnen worden gebracht door de gebouwen en punten van het Hoogeveen van nu.
Hierbij zullen diverse Luyden figureren als historische personages.

Het aantal deelnemers is beperkt, dus vooraf opgeven is gewenst.
Opgeven kan bij Albert Metselaar, 0528 275584.

De kosten zijn 5 euro inclusief een consumptie bij het start- èn eind-punt.naar boven
Open Monumentendag 2012: Groen van Toen

Dit jaar organiseert Die Luyden van't Hooge Veene de Open Monumentendag in de gemeente Hoogeveen voor het eerst samen met het Toeristisch Recreatie Ondernemers Platform (TROP).

Monumentendag 2012 staat in het kader van het groen. De leden van het Comité Open Monumentendag Hoogeveen hebben dit jaar dan ook ingezet op twee hoofdzaken: de oude panden en het prachtige groen rondom de dorpen.

Op 8 en 9 september aanstaande worden er twee prachtige fietstochten georganiseerd, door gebieden waar van alles te zien is. Startpunt is Hollandscheveld, bij een plaatselijke supermarkt die een flink deel van de sponsoring op zich heeft genomen. Gelukkig wordt het comité ook nog steeds gesponsord door de gemeente Hoogeveen en de Rabobank Zuidwest Drenthe.

Tegelijkertijd is er op 8 september weer een wandel/fietsroute langs en door gebouwen in de plaats Hoogeveen en langs enkele panden in de buitengebieden. Er is van alles te zien en te doen. Gewoon even helemaal stil zijn in de Grote Kerk, en genieten van stijlen, sfeer. Orgelconcerten in de Hoofdstraatkerk. Foto's van een bijzondere fotograaf in de Remonstrantse kerk. Nog eens weer door dat bijzondere oude pandje lopen bij Hollandscheveldse Opgaande no. 6. De voormalige Bentinckslaankerk nog een keer weer zien, en wat Promens Care er van heeft gemaakt.

Dit alles en nog veel meer wordt uitgewerkt in het programmaboekje, dat in foto's zowel aandacht schenkt aan oud-Hoogeveen en omstreken als het prachtige groen waar de fietsers doorheen zullen komen. Bijzonder is ook de lijst met data en activiteiten die na 8 en 9 september nog plaats zullen vinden. Het boekje wil dan ook een cultuurhistorisch almanakje zijn voor de tweede helft van dit jaar.

Het tweedaagse fietsevenement heeft de naam gekregen van: Fietsmeerdaagse "Die Luyden". Het is een knipoog van Trop, een van de organisatoren, naar de andere organisator, de Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene. Tegelijkertijd is het een speelse manier om om te gaan met wat "de ander" zegt van de mensen uit de gemeente Hoogeveen, "die lui".

Het programmaboekje is te verkrijgen bij het TIP (ondergebracht bij het Museum De 5000 Morgen) en 12 andere punten in Hoogeveen, samenwerkend in het TROP, het toeristisch overleg platform.

Digitaal kunt u het programma hieronder vinden (echter zonder de kleurenfoto's). Om de bestanden compact te houden is het programma in 3 delen geknipt:
1. Aan de wandel door Hoogeveen (pdf, 480 kB)
2. Overige activiteiten (pdf, 576 kB)
3. Fietsevenement "Die Luyden" (pdf, 849 kB)
Van park naar park (pdf, 78 kB)naar boven


Vrijwilligers voor het maken van kleding gezocht

Af en toe komt het voor dat er bij onze groep kleding moet worden gemaakt.
De kennis over de kleding is aanwezig, alleen de handjes ontbreken.

Lijkt het u/jij leuk om historisch verantwoorde kleding te naaien, neem dan contact met ons op.

Het nieuwste project dat eraan zit te komen, is vrouwenkleding voor de arbeidersklasse 1650-1660.

naaister en modelnaar boven
Die Luyden vieren jubileum

Afgelopen september was het vijf jaar geleden dat er in Museum De 5000 Morgen in Hoogeveen voor het eerst werd vergaderd over het opzetten van Levende Geschiedenis. Wat we precies wilden, wisten we eigenlijk niet precies. Alleen de periode hadden we wel helder: het midden van de 17e eeuw, de beginperiode van de veenkolonie Hoogeveen. De naam was ook al snel gevonden, Die Luyden van t Hooge Veene. Zonder kleren, zonder gedetailleerde kennis, hoegenaamd zonder LG-contacten, maar met veel enthousiasme gingen we van start. Eigenlijk als opfleuring en educatieve ondersteuning voor het museum en misschien voor wat activiteiten in Hoogeveen. We konden toen nog niet weten dat we zo zouden groeien.

Momenteel zijn Die Luyden in heel Nederland actief. Zo zijn we bijvoorbeeld geziene gasten op de Bataviawerf en in Groenlo. Er zijn contacten in zowel binnen- als buitenland. We adviseren mensen links en rechts. We ontwikkelen educatieve programma's, of begeleiden ze. Ja, wat doen we eigenlijk niet. Als het maar op éen of andere manier met de 17e eeuw te maken heeft. Of, toch niet helemaal. De gemeente Hoogeveen heeft ook nog zanddorpen binnen de gemeentegrens. Een klein groepje binnen Die Luyden zijn naast de 17e eeuw dan ook bezig met de late ijzertijd/romeinse tijd/vroege middeleeuwen: Runa.

In 5 jaar zijn we gegroeid in kennis, mensen en activiteiten. Het werd een aantal jaren geleden al te veel om een werkgroep te blijven. Een belangrijke reden om ons 2 1/2 jaar geleden formeel los te maken van het museum. De werkzaamheden werden te veel en te complex voor 'alleen maar een werkgroep'. Gekozen werd voor een verenigingsvorm waar uitsluitend actieve leden volwaardig lid van konden worden. De naam werd gehandhaafd, nu met het voorvoegsel HV - historische vereniging. We krijgen af en toe vragen over dat voorvoegsel. Waarom noemen jullie je ook een historische vereniging? We zijn natuurlijk steeds met geschiedenis bezig, al is het dan grotedeels beperkt tot de 17e eeuw. Wij laten het verleden zien en mensen het verleden ervaren. Alleen, dat kan niet zonder gedegen onderzoek. Vandaar dat we ook veel onderzoek doen en onze kennis onder anderen delen via onze website.

Maar nu is het eerst feest. Zonder taart, maar wel met allerlei activiteiten. Ook met bijzondere activiteiten. Houd agenda's en kranten dan ook goed in de gaten! In ieder geval wordt het jubileumseizoen a.s. donderdag 24 november ingeluid met onze aanwezigheid bij de premiere van Nova Zembla in LuxorTheaters in Hoogeveen.

Marga Zwiggelaar
Secretarisnaar boven

naar meer informatie

e-book deel 3, eerste conflicten (1631-1632)

In een nieuw deel van de "Geschiedenis van het Hooge Veen" is de brief te lezen, waarin Roelof van Echten een beeld geeft van de situatie rondom het ontstaan van Hoogeveen. Samen met aanvullende stukken uit het archief van de familie Van Echten, de Hollandse Compagnie en de Compagnie van de 5000 Morgen, is zo een vrij nauwkeurig beeld te krijgen van de gang van zaken in die jaren.

De brief is ingebed in het derde deeltje van een historische reeks, dat gratis als ebook te downloaden is. In dat deeltje worden de conflicten behandeld, de ruzies rondom het ontstaan van de Compagnie van de 5000 Morgen. Amsterdamse participanten zetten in 1632 Roelof van Echten neer als een zeer onbetrouwbaar zakenman, van wie ze zo gauw mogelijk af wilden.
Hun motieven staan in de tekst zelf vermeld.

Uit de reactie van Roelof van Echten blijkt dan dat:

 • de Compagnie van de 5000 Morgen niet kon zonder de zogenaamde Meppense Venen, voor het eerst verhandeld in 1551.
 • in 1625 wel veen werd verruild, maar niet verkocht, en dat het niet ging om 5000 morgen maar om 1000 tot 2000 morgen.
 • de Hoogeveense vaart nog niet bevaarbaar was, want de verlaten liggen er nog niet.
 • Er kan dus ook nog geen turfgraverij zijn geweest op het Hoogeveen en er waren dus ook nog geen kolonisten.

Het beeld staat haaks op het beeld van het ontstaan van Hoogeveen dat in het verleden nogal eens naar voren kwam, maar verklaart wel waarom er tientallen jaren van grote conflicten tussen de Van Echtens en bijna alle participanten van de Compagnie van de 5000 Morgen zijn geweest.

Een andere tekst, eveneens nu nieuw op genoemde link, behandelt de oudste geschiedenis van het gebied van het huidige Hoogeveen. Opvallend is dat er al stukken zijn uit de middeleeuwen die betrekking hebben op dit gebied. De grond onder de huidige plaats was deel van het leengoed van de Zeven Hoeven en hoorde bij de lenen van de Heer van Ruinen. Die Heer was dus ook Heer over het gebied van Hoogeveen. We vinden dit in het eerste deeltje van de reeks. Dit gegeven was al bekend aan de auteurs van het boek "Hoogeveen, van Echtens Morgenland", maar werd in 1975 niet gebruikt.
Een van die auteurs, Lammert Huizing, was aanvankelijk ook betrokken bij het opstarten van het nieuwe onderzoek. Via RTV-Drenthe gaf hij onlangs aan dat het nieuwe onderzoek historisch klopt, dat het oude verhaal ook vertelt mag worden, maar dan wel als mythe.

Natuurlijk is met dit onderzoek het laatste woord niet gezegd. Dat kan ook niet bij geschiedenis. Er komt altijd weer wel wat nieuws. Mochten er onderzoekers zijn die materiaal kunnen vinden dat helemaal haaks staat op dit nieuwe beeld, en dat aangeeft met stukken uit de tijd van Roelof van Echten dat er WEL 5000 morgens werden verkocht in 1625, dan is dat van harte welkom. Een beeld kan altijd herzien worden, op basis van inhoudelijke motieven en oorspronkelijk bronnenmateriaal.naar boven
Oertijdmarkt en oertijdkampement

Zondag 7 augustus 2011 bij de steentijdboerderij bij het Hunebedcentrum te Borger.

Diverse verenigingen en organisaties geven informatie over archeologie. Daarnaast zijn er tientallen kramen met mineralen, fossielen en bijzondere sieraden. Ook is er een groot oertijdkamp met diverse groepen levende geschiedenis.
Entree markt: € 1,50 p.p.

Op het oertijdkampement zijn de volgende levende geschiedenisgroepen aanwezig:

 • Fectio een groep uit de laat Romeinse periode.
 • Tungrii een groep uit het Zuiden.
 • Runa een werkgroep van Die Luyden, die de periode tot leven brengt rondom wat we wel kennen als 'de prinses van Zweeloo'.


 • naar boven
  Historische Pulledag

  Donderdag 28 juli 2011 zal levende geschiedenisgroep Die Luyden van 't Hooge Veene voor het eerst aanwezig zijn op de Pulledag.

  De groep is bijna 5 jaar geleden ontstaan in Hoogeveen. Sinds een aantal jaren is het een officiële vereniging. Sinds de oprichting is de groep regelmatig aanwezig bij historische evenementen zoals onder anderen de Batavia, in Bourtange, het beleg van Groll (Groenlo) , Middeleeuws Ommen en het Dikke Tinnefestival in Hattem.

  Die Luyden houden zich vooral bezig met het dagelijks leven rond 1650, de periode dat Hoogeveen groeide als jonge veenkolonie. Leden van de vereniging laten het dagelijks leven zien, door zo historisch verantwoord mogelijk deze tijd weer tot leven te wekken.

  Tijdens de Pulledag wordt er een klein kampementje neergezet waar wordt gekookt, diverse ambachten worden uitgeoefend, spelletjes worden gespeeld en soms een lied opklinkt. Mensen als bierbrouwer Jan Jans de Jonge, schulte Lucas Steenbergen, molenaar Geert Remmelts, camerennymf Merrighje Jans van de Swarte van Swol, arbeidster Roelofje Geerts, arbeider Willem, handelaar Juda Askenazie, vroedvrouw Catharina Schultink of herbergier Pieter de la Court kunnen u alles vertellen over hun dagelijkse leven, de spullen die ze bij zich hebben, of de kleding die ze dragen. Vraag ze dus gerust.

  U vindt Die Luyden donderdag aan de Van Echtenstraat.  naar boven
  Zuiderzotheid: Maak een reis door de tijd!

  Vanuit het Jeugd-en Jongerenwerk van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen organiseren 2 studenten van het Alfa-college Hoogeveen in samenwerking met Die Luyden van ’t Hooge Veene het evenement “Zuiderzotheid”.

  Dit evenement zal plaats vinden op zaterdag 11 juni in het Zuiderpark van 19.00 uur tot 21.30 uur.
  Iedereen is welkom op dit evenement.

  Tijdens dit evenement begeeft u zich tussen twee tijden: namelijk de 17e eeuw en het heden. Er zullen veel verschillende activiteiten plaats vinden zoals bijv.: Rappen, skateboard demonstratie, graffiti, dans, modeshow en nog veel meer andere activiteiten.
  Doel is om de bezoekers als het ware een kleine reis door de tijd te laten maken en zich bewust te laten worden van de verschillen tussen toen en nu!

  Voor informatie kun U contact op nemen via de mail met Sandra Booij en Mariska Koster.
  Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan op 11 juni in het Zuiderpark!  naar boven
  Gratis e-books met historie Hoogeveen

  Er is een aanzet gemaakt om de laatste stand van het historische onderzoek naar het onstaan van Hoogeveen gratis via internet beschikbaar te maken.

  "Hoogeveen is een voormalig veengebied, dus daar zal wel niet zoveel gevonden worden".

  Dat is een kreet die jarenlang gehoord werd. Inmiddels is het tegendeel al zo vaak bewezen, dat vondsten de krant al haast niet meer halen. De rapporten van archeologische bureau's worden zelden gelezen en vaak terzijde gelegd. Zo ontgaat menigeen wat er inmiddels allemaal voor moois naar boven is gehaald.

  Al die rapporten en andere teksten, vondstverslagen, krantenartikelen uit de oude doos en heel veel ander materiaal werden tegen het licht gehouden.
  Op een overzichtelijke wijze is alles verzameld voor iedereen die Hoogeveens verleden een warm hart toedraagt.

  Als eerste is een inleiding met een verantwoording over hoe het zo gekomen is, gepubliceerd.
  Daaropvolgend is een tekst gepubliceerd over archeologische vondsten in en rondom Hoogeveen.

  Alle teksten zullen u gratis in pdf formaat worden aangeboden als e-book.
  In het menuonderdeel "Gratis e-books" worden alle gepubliceerde, en nog te publiceren e-books verzameld.

  naar boven


  Canon van Hoogeveen in boekvorm

  Burgemeester Lohuis heeft de belofte afgelegd als burgemeester van Hoogeveen. Dit onder toeziend oog van de gemeenteraad, vrienden, bekenden, veel publiek en een druk fotograferende pers.

  Tijdens de receptie na afloop ontving hij het eerste exemplaar van de Canon van Hoogeveen.
  Een Canon is een reeks geselecteerde feiten die typerend zijn voor een geschiedenis, en van waaruit vervolgens een beeld wordt geschetst van die geschiedenis.
  De Canon van Hoogeveen is daarmee een prachtig middel om in het onderwijs iets te vertellen van de geschiedenis van de gemeente Hoogeveen of om tijdens spreekbeurten, lezingen, of officiele momenten toelichting te geven op de achtergronden daarvan.

  de canon en de kinderen van de burgemeester
  De burgemeester zal hem zeker lezen, al is het alleen al omdat zijn kinderen het 2e exemplaar kregen en toezegden hem in huiselijke sfeer bij pa onder de aandacht te houden.

  De Canon van Hoogeveen is een overzicht van de geschiedenis van Hoogeveen in 25 hoofdmomenten, vensters en was al eerder gepubliceerd op internet. In 2008 verscheen de digitale editie op de internetsite van het Museum De 5000 Morgen tijdens een midwinteractiviteit. Marga Zwiggelaar, conservator van het Museum De 5000 Morgen, en Albert Metselaar, historicus, publicist in diverse bladen en inmiddels 25 jaar publicerend in boekvorm, gaven toelichting op hun geesteskind. Hoogeveen was daarmee de eerste plaats in het noorden die een eigen canon had.

  De in boekvorm verschenen papieren versie is tevens een enigszins verbeterde en aangevulde versie geworden. Gebleven zijn de 25 hoofdpunten. Daarbij is gezocht naar hoofdpunten die voor de geschiedenis van Hoogeveen van belang zijn geweest en die tevens behoorlijk eigen zijn voor deze plaats. Archeologie is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan het hunebed, wat de Canon van Nederland wel heeft gedaan, maar aan de boot van Pesse. De eerste handel in veen is niet gekoppeld aan het jaartal 1625, omdat er nog een veel ouder jaartal en veel invloedrijker moment naar voren is gekomen, namelijk de veenaankoop uit 1551. Naast al deze jaartallen is vervolgens een opbouw gekomen met inspirerende informatie uit andere periodes van Hoogeveens geschiedenis. Via dat ene moment wordt gekeken naar andere gelijkende zaken. Zo wordt een 'venster' in de canon gecreeerd.

  De Canon van Hoogeveen is verkrijgbaar in de boekhandel te Hoogeveen en voor wie niet in de buurt mocht wonen te bestellen bij de voorzitter van Die Luyden.

  naar boven


  Nationale Boomstamkanorace

  Waar ooit de Reest, het Oude Diep, de Ruiner Aa, Hunze en de vele andere beken en riviertjes die Drenthe kende nog als bruisende stromen door het landschap klotsten, was het de boomstamkano die als een van de eerste vervoersmidddelen dienst deed.

  De boot van Pesse is een mooi voorbeeld van zo'n kano.
  De eerste replica van de boot van Pesse werd al gebouwd door het Drents Museum.
  Charlie Timmermans uit Hollandscheveld is bij zijn galerie bezig met de herbouw van een tweede kano. De kano is vrij te bezichtigen voor wie de galerie bezoekt.

  Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan een heuse boomstamkanorace.
  Er zijn er namelijk nog minimaal vijf in Nederland.

  Dit evenement is een van de initiatieven van Marga Zwiggelaar en Albert Metselaar. Behalve bestuursleden bij de levende geschiedenisgroep de Historische Vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene, zijn ze ook coördinatoren experimentele archeologie van het hunebedcentrum in Borger.

  Zwiggelaar en Metselaar zijn op zoek naar andere liefhebbers, die bereid zijn zelf een kano te bouwen op de oeroude wijze, zodat met al die deelnemers tijd en plaats van het evenement kan worden vastgesteld.

  Charlie Timmermans met boomstamkano

  naar boven


  Hoogeveen en 200 jaar koninkrijk der Nederlanden

  1 november 2010

  In 2013 vieren we als land het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De basis daarvan werd gelegd in 1813.
  In 1811, volgend jaar 200-jaar geleden, kwam de eerste gemeentewet tot stand, die meegenomen werd in dat koninkrijk.
  We zullen diverse activiteiten en festiviteiten zien, de komende jaren.

  Als Hoogeveners moeten we niet vergeten dat een van de grondleggers van het Koninkrijk de in onze gemeente geboren Graaf van Limburg Stirum is geweest.
  Een reden om de festiviteiten en activiteiten niet voorbij te laten gaan?

  Het bestuur van 'Die Luyden van 't Hooge Veene' nodigt iedereen uit om mee te denken over de vraag hoe we hier in Hoogeveen op in kunnen springen.
  Samen de schouders eronder moet een mooi programma opleveren.

  Meer over
  Graaf Leopold van Limburg Stirum
  vindt u in de
  Canon van Hoogeveen.

  Er is door het voorgaande kabinet ook een
  Stichting Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
  opgericht.
  Graaf Leopold van Limburg Stirum

  naar boven

  terug
  facebook die luyden